Tìm kiếm bất động sản

CHỦ ĐẦU TƯ EUROWINDOW HOLDING
70 m2
0 x 5 m
Không xác định
3 tầng
3 phòng
87,000,000 VND/M2